شگفت انگیز: شما می توانید با این آزمون ویژگی های شخصیتی نوجوان خود را بر اساس نظریهو آزمون ایزنک تعیین کنید.

تست روانشناسی/ از شخصیت نوجوان خود باخبر شوید + دانلود

دستورالعمل پاسخگویی به آزمون:

این آزمون شامل 80 جمله است هر جمله را بخوانید و مشخص کنید که درست یا غلط است. با توجه به اینکه هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن هر سوال پاسخ دهید و درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید.

تست روانشناسی/ از شخصیت نوجوان خود باخبر شوید + دانلود

تبصره : هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند. منظور ما پی بردن به طرز فکر شما است. پس برای تحلیل دقیق ، این آزمون رابه روانشناس نشان دهید.

شروع آزمونبرچسب‌ها: متفرقه، عمومی
تاریخ : سه‌شنبه 3 تیر‌ماه سال 1393 | 12:45 | نویسنده : حسین صفدران | نظرات (0)